WANG, Ping, Lingjuan MAN, Li MA, Jiaxin QI, Yanping REN, Zhengpei YAO, Bo WANG, Cong CHENG, and Hua ZHANG. “In Vitro Regeneration of Haloxylon Ammodendron”. Notulae Scientia Biologicae 15, no. 2 (June 28, 2023): 11585. Accessed September 23, 2023. https://notulaebiologicae.ro/index.php/nsb/article/view/11585.