OKANUME, O. E., JOSEPH, O. M., AGABA, O. A., HABILA, S., OSO, O. A. and ADEBAYO, O. B. (2017) “Effect of Industrial Effluent on the Growth, Yield and Foliar Epidermal Features of Tomato (Solanum lycopersicum L.) in Jos, Plateau State, Nigeria”, Notulae Scientia Biologicae, 9(4), pp. 549–556. doi: 10.15835/nsb9410106.