WANG, Ping, Lingjuan MAN, Li MA, Jiaxin QI, Yanping REN, Zhengpei YAO, Bo WANG, Cong CHENG, and Hua ZHANG. 2023. “In Vitro Regeneration of Haloxylon Ammodendron”. Notulae Scientia Biologicae 15 (2):11585. https://doi.org/10.55779/nsb15211585.