OMEKE, J. N.; AGINA, O. A.; IHEDIOHA, J. I.; ANAGA, A. O.; EZEMA, W. S.; OKOYE, J. Haemato-biochemical alterations and acute toxicity study of hydro-methanol root extract of Anacardium occidentale in cockerels. Notulae Scientia Biologicae, v. 13, n. 4, p. 10727, 2 Nov. 2021.