OKANUME, O. E., JOSEPH, O. M., AGABA, O. A., HABILA, S., OSO, O. A., & ADEBAYO, O. B. (2017). Effect of Industrial Effluent on the Growth, Yield and Foliar Epidermal Features of Tomato (Solanum lycopersicum L.) in Jos, Plateau State, Nigeria. Notulae Scientia Biologicae, 9(4), 549–556. https://doi.org/10.15835/nsb9410106