[1]
JIANU, L.D., BERCU, R. and POPOVICIU, D.R. 2021. Silene thymifolia Sibth. et Sm. (Caryophyllaceae) – A vulnerable species in Romania: Anatomical aspects of vegetative organs. Notulae Scientia Biologicae. 13, 1 (Mar. 2021), 10875. DOI:https://doi.org/10.15835/nsb13110875.