[1]
OKANUME, O.E., JOSEPH, O.M., AGABA, O.A., HABILA, S., OSO, O.A. and ADEBAYO, O.B. 2017. Effect of Industrial Effluent on the Growth, Yield and Foliar Epidermal Features of Tomato (Solanum lycopersicum L.) in Jos, Plateau State, Nigeria. Notulae Scientia Biologicae. 9, 4 (Dec. 2017), 549–556. DOI:https://doi.org/10.15835/nsb9410106.